LOIS Tingbogsdata

LOIS Tingbogsdata


Spar tid og penge og undgå at fare vild i uendelige datamængder med LOIS tingbogsdata

LOIS Tingbogsdata Med LOIS Tingbogsdata får du det store overblik over servitutter. Du får nemlig et fuldt udtræk af tingbogen for fast ejendom i LOIS, som er forberedt til direkte brug i dit GIS-system. Når LOIS Tingbogsdata kombineres med baggrundskort og andre data fra LOIS, får du hurtigt svar på spørgsmål som: Hvilke ejendomme en given servitut er tinglyst på, eller hvad ligger der af servitutter på en given ejendom osv. I stedet for at skulle lave mange manuelle opslag på forskellige ejendomme får du hjælp til hurtigt at finde de rigtige oplysninger i dit GIS. LOIS tingbogsdata kan endvidere inkluderes i jeres konfliktsøgning i WebGIS, så de indgår i sagsbehandlingen. Med data følger link til akter og digitale dokumenter, så du slipper fuldstændig for at skulle logge på tinglysning.dk. Du arbejder lokalt med data og kan altid regne med, at du arbejder med de sidst opdaterede data. Med udtrækket får du et fuldt udtræk at tingbogen for fast ejendom, som både inkluderer adkomster, hæftelser og servitutter.Servitutter

Servitutter er essentielle i mange situationer, da de kan indeholde rådighedsindskrænkninger eller krav om, at der opretholdes en tilstand på ejendom, og de er vigtige f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, i forbindelse med byggesagsbehandlingen og for en ledningsejer til sikring af sine rettigheder. Ved at have alle data til at ligge lokalt kan du nemt søge/filtrere på indholdet og evt. kombinere flere filtre for at lokalisere lige det du har brug for.

Tillægstekst - Eksempler for søgninger/filtreringer:

Ud over at se alle servitutter, kan du også filtrere på tillægsteksten og se, hvor servitutter der indeholder en bestemt tillægstekst er tinglyst. Filtreringen kan opsættes som nogle standardfiltreringer, og de kan laves som en fritekstsøgning, hvilket eks. kan være:

 • Adgangsbegrænsningen
 • Hjemfaldspligt
 • Fritagelse for byggeskadeforsikring
 • Brandvej
 • Lokalplaner
 • Byggelinjer
 • Oversigtforhold
 • Bebyggelsesregulerende bestemmelser
 • Master
 • Tilslutningspligt
 • Og meget mere


Påtaleret

For servitutter der er lyst efter den 8. september 2009 eller ældre servitutter, hvor der er lavet en påtegning, kan du finde oplysninger på, hvem der er påtaleberettiget, og du kan således søge og filtrere i disse, da de er registreret digitalt.Overblik over servitutter i bestemte perioder

Det er muligt at filtre på tinglysningsdatoen, så servitutter lyst i bestemte perioder eller på bestemte dage nemt kan lokaliseres.

Tilføj note til dokument – hjælp til næste gang du åbner samme dokument

Du kan tilføje en note til de enkelte servitutter med et sidetal til servituttens placering i akten eller også tilføje egne noter om f.eks. påtaleberettiget med navn osv. Næste gang du åbner samme dokument, kommer disse noter med, og du kommer automatisk hen på det sidetal i akten, hvor servitutten findes.

Visning af servitutter

Samtlige servitutter vises på ejendomsniveau i GIS. Du får også de GML filer, som indeholder servitutter, der er registreret med deres præcise udstrækning. De vises som punkter, hvis det f.eks. omhandler en boring, en linje som kunne være en bestemt spildevandledningsdeklaration, eller et område (polygon), som måske kunne være en deklaration om et regnvandsbassin.Adkomst og hæftelser

Udover servitutter i LOIS får du også et overblik over adkomst/ejerforhold, som viser den tinglyste ejer, og hæftelser, der fortæller, hvilken pantsætning og lån der er i ejendommen.