LOIS Grunddatabase

LOIS Grunddatabase

Gennem vores mangeårige erfaring med grunddataprogrammet, har vi opbygget en unik viden om grunddata. Det betyder, at vi hele tiden har stort fokus på grunddataprogrammet og allerede nu sender data fra Datafordeleren ud til vores kunder.

Registerdata er indviklede og svære at gøre operationelle, hvis ikke du i forvejen har solid erfaring med disse data. Med LIFA som samarbejdspartner slipper du for alt det svære, da vi sørger for, at du får brugbare data. Du kan dermed koncentrere dig fuldt ud om at skabe værdi med de klargjorte og opdaterede data. LIFA Grunddatabase

Grunddataprogrammet har højeste prioritet, så de fleste nye data ligger allerede i vores LOIS-database sammen med de data, der udfases. Det betyder, at du har god tid til at overgå til de nye registre som er:

 • Matrikelregister (MAT)
 • Bygnings og Boligregister (BBR2.0)
 • DAGI, Ejerfortegnelsen (EJF)
 • Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR)
 • Vurdering (VUR)
 • Danmarks AdresseRegister (DAR)
LIFA udvikler også programmer til LOIS, som hjælper dig med at løse besværlige opgaver. Det er programmer som eks. EjdExplorer, som du kan lære meget mere om på fanen LOIS Anvendelse

LOIS indeholder data fra Datafordeleren, OIS, Serviceplatformen, DAGI og CVR. Foruden basisdata er det muligt at tilkøbe flere data som f.eks. tinglysningsdata fra Tingbogen og mange andre registre. Vi har samlet en hurtig oversigt, som viser dig, hvor data i LOIS kommer fra.

De fleste data er klargjort, så du let kan anvende dem direkte i 3. partsprogrammer som eks. Excel, Power BI, Microsoft Access, ESDH systemer m.fl. og selvfølgelig i LIFAs egne programmer. Data er geokodet, hvor det giver mening, så du også kan anvende dem direkte i dit eget GIS-system.

Vi har allerede lavet en del forespørgsler og views klar til dig, men du kan også sagtens selv lave dem via Microsofts SQL Management Studio og gemme dem i databasen. Vi har sørget for ”nøgler” i data, så du let kan binde data sammen på tværs af databasen, og på den måde få endnu mere ud af dine data.

LIFA har allerede lavet en del forespørgsler og views klar til dig. Du kan også sagtens selv lave dem via Microsofts SQL Management Studio og gemme dem i databasen. Vi har sørget for ”nøgler” i data, så du let kan binde data sammen på tværs af databasen.

Gennem vores erfaring med ledelsesinformation og data som grundlag for bedre beslutninger, er vi nu gået skridtet videre og udviklet en løsning til at lave forskellige dataanalyser i tæt dialog med brugerne, nemlig LIFA Census .

Ejendomsbegrebet i ny form

Et nyt begreb har set dagens lys, nemlig ejendomsnøglen, Bestemt Fast Ejendom (BFE), der som samlet begreb erstatter de tre ejendomsnøgler, Samlet Fast Ejendom (Matriklen) SFE, Bestemt Fast Ejendom (Tingbog) BFE, Vurderingsejendom (ESR) EJD_NR. Herunder kan du læse lidt om de forskellige nye registre, og hvad de indeholder.

Matriklen, MAT (Myndighed: Geodatastyrelsen)
Fremover registreres alle ejendomstyper et sted – i Matriklen – som indeholder oplysninger om alle jordstykker, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund (BPFG) og dermed alle BFE-ejendomme samt deres ejendomsgrænser.

Ejerfortegnelsen, EJF (Myndighed: Geodatastyrelsen)
Ejerfortegnelsen (EJF) er det autoritative register over ejerskab på al fast ejendom i Danmark. EJF indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom. Desuden indeholder EJF oplysninger om administratorer tilknyttet ejendommen. Data anvendes oftest til forvaltningsopgaver, hvor du gerne vil kende ejendomsejere (f.eks. ejendomsbeskatning og henvendelse til borgere vedr. deres faste ejendom), oplysning om ejere af al fast ejendom i DK, ejendomshandler m.fl. Dvs. de vigtigste elementer er med:

 • Ejerskab (cpr-nummer, cvr-nummer, fiktiv person/virksomheds oplysning)
 • Administrator
 • Faktisk andel
 • Tinglystandel
 • Overtagelsesdato

Bygnings- og boligregistret, BBR 2.0 (Myndighed: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet)
BBR er det autoritative boligregister, som indeholder oplysninger om de faktiske fysiske forhold om bygninger, bolig- og erhvervsenheder, grund samt tekniske anlæg. Det kan være oplysninger om, hvorvidt der er fælles bygninger på ejendom (Grund), bygninger som fortæller noget om eks. materialer, beliggenhed, arealer, tekniske forhold m.v. Det kan også være bolig- og erhvervsenheder – herunder antal, størrelser og anvendelse, energiforbrugsdata til opvarmning og elforbrug, tekniske anlæg – type, effekt, størrelse, status m.v.

Danmarks Adresseregister, DAR (Myndighed: Den kommunale adressemyndighed og SDFE)
Danmarks Adresseregister sikrer, at alle vejnavne og adresser registreres på en ensartet måde. Indholdet i registeret består af:

 • Navngiven vej
 • Adresse
 • Husnummer (inkl. evt. bogstav)
 • Etage
 • Dørbetegnelse
 • Supplerende bynavn
 • Postnummer, Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Vejkode
Adresser anvendes først og fremmest til at finde vej, og anvendes i utallige sammenhænge til at stedfæste en aktivitet eller et objekt. Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende adresser og vejnavne fra DAR, og f.eks. bopælsregistrering i CPR, ligesom virksomhedsregistrering i CVR sker på adresser fra DAR.

Ejendomsbeliggenhedsregisteret, EBR (Myndighed: Geodatastyrelsen)
I de tilfælde hvor der ikke eksisterer en adresse for en ejendom, er der i Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR) en beliggenhedsbetegnelse, du kan anvende i stedet for en faktisk adresse. Beliggenhedsbetegnelsen består af en tekst dannet på baggrund af bl.a. informationer i Danmarks Administrative og Geografiske Inddelinger (DAGI). I Ejendomsbeliggenhedsregisteret er der desuden information om, hvilken kommune der har det administrative ansvar for data i Ejendomsbeliggenhedsregisteret.

Personoplysning, CPR (Myndighed: Serviceportalen)
CPR-data anvendes i mange forvaltningsgrene af kommunen og indeholder oplysninger om alle borgere i Danmark. Disse data hentes dagligt direkte fra Serviceplatformen. Fordelen ved at hente CPR-data direkte fra Serviceplatformen er bl.a., at kommunen får leveret et komplet CPR-udtræk med tilhørende historik. Historikken går normalt 10 år tilbage. Vi kan hjælpe dig med at skifte fra Decentral Person Register-database til at hente CPR-data fra Serviceplatformen, hvis du ønsker at høste gevinsterne ved denne løsning. Hvis du har brug for adgang til historiske virksomhedsdata inkl. regnskabsoplysninger, kan vi også levere disse data.

Kurser, workshop og konsulenthjælp
I det hele taget kan det være en kompliceret størrelse at komme over på de nye registre, og det er for mange en stor opgave at finde ud af, hvilke data ligger hvor.

Her hjælper vi dig gerne videre, da vi kender svaret. Vi afholder både kurser, workshops og temadage om grunddataprogrammet, og vi kommer gerne ud til dig og til skræddersyede workshops eller kurser lige fra brug af data, det nye grunddataprogram til kodning af SQL og meget mere.

Vi kan også hjælpe dig med at lave forespørgsler/views på grunddata med dine egne fagdata. På den måde kommer du hurtigere i gang med at bruge data, og du sparer en masse tid og ressourcer, når vi har hjulpet dig i gang.

Se dokumentation til LOIS